България

КЗК спря обществена поръчка на “Железопътна инфраструктура”

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на […]

България

КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД взето с Протокол № 230/27.06.2014 г. за обявяване на класирането в процедура на договаряне с обявление за възлагане […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на EVN-България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на „EВН България Електроразпределение” ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на достъп и използване на резервна […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Института по метрология

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Българския институт по метрология за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на […]

ИЗБОРИ 2014

ББЦ се ангажира да защити със закон българските производители

“България без цензура” ще защити със закон българските производители. Партията ще внесе в следващото Народно събрание законопроект за забрана на фирми извън ЕС да участват в обществени поръчки и търгове, които се реализират в български […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени класирането в търг на община Момчилград

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса- Родопи“ за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на […]

България

КЗК отмени решение на Агенцията за социално подпомагане за прекратяване на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, с което се прекратява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване […]

АКЦЕНТИ

40% от обществените поръчки са с нарушения, но Агенцията разхлабва контрола

Според статистиката на Агенцията по обществени поръчки от общо проверени предварително 3820 търга, 39% са или изцяло незаконни, или със съмнение за нарушения. По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция, която пък проверява само […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на финансовото министерство

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на финансите за откриване на обществена поръчка с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”. КЗК приема, че заложеното изискване […]

България

Цанова: Лоши обществени поръчки спъват усвояването на еврофондовете

Нарушенията при провеждането на обществените поръчки се оказват най-големият проблем при усвояването на европейски средства, който води до налагането на финансови корекции. Това изтъкна вицепремиерът с ресор “Оперативни програми и средства от ЕС” Илияна Цанова […]