България

КЗК прекрати обществена поръчка на МБАЛ-Асеновград

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на управителя на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД, с която е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Югоизточно държавно предприятие – Сливен

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Агенция по геодезия

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на […]

България

КЗК отмени обществена поръчка за доставка на храни за затворите

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията”, за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Центъра по трансфузионна хематология

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на НЦТХ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване […]

България

КЗК отмени класиране в обществена поръчка на МТСП

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на труда и социалната политика, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване […]

България

В Сливен общинари от ГЕРБ алармират за опорочени обществени поръчки

Групата общински съветници на ГЕРБ-Сливен ще сезира прокуратурата за проведени от общината обществени поръчки. Това стана ясно днес по време на извънредна сесия на Общинския съвет в Сливен, съобщиха от пресцентъра на партията. От трибуната […]

България

КЗК отмени класирането в търга за водния цикъл на Берковица

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Берковица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор по […]

България

КЗК отмени търг на Булгартрансгаз

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за […]

България

КЗК върна обществена поръчка на агенцията за бежанците

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-председателя на Държавна агенция за бежанците при МС за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана в […]