АКЦЕНТИ

КЗК спря търг за нова техника за мини Марица-Изток

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за откриване на обществена поръчка с предмет “Доставка и гаранционна поддръжка на булдозери с мощност 320-360 к.с.” Проучването показа, […]

АКЦЕНТИ

Пак се отлага купуването на специализиран кораб за проучване на р. Дунав

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изп. директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет […]

България

КЗК нареди търг за ремонт на пътища в община Чепеларе

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чепеларе за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителство на обект: „Консултантски услуги за управление и […]

АКЦЕНТИ

КЗК глоби Министерство на земеделието за гафове с обществени поръчки

Комисията за защита на конкуренцията установи незаконосъобразност на заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по геодезия

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на Система […]

АКЦЕНТИ

КЗК: Поръчката за ремонта на Зимния дворец е прекратена в нарушение на закона

Комисията за защита на конкуренцията (ЗОП) отмени решение № 215/01.09.2014 г. на изпълнителния директор на „Академика 2011” ЕАД, с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на инженеринг […]

България

КЗК върна търга за обществените превози в Карлово

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета община Карлово за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници […]

България

КЗК санкционира фирма за използване на реклама на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 ЗЗК от страна на „Брадър М и М” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството 14 055 лв., която възлиза на 1,5% от нетните […]

България

КЗК върна търг на Тракийския университет

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Тракийския университет – Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи към […]

България

КЗК отмени търг за доставка на пожарна-амфибия

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на […]