КЗК спря търг за нова техника за мини Марица-Изток

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за откриване на обществена поръчка с предмет “Доставка и гаранционна поддръжка на булдозери с мощност 320-360 к.с.”

Проучването показа, че възложителят е заложил като критерий за избор на изпълнител на поръчката предложената най-ниска цена за доставка на машините. Едновременно с това обаче е определил, че ще изхарчи за резервни части сумата, представляваща разликата до 15 млн. лв. – „Резервните части ще се поръчват при необходимост през срока на гаранционната поддръжка. При необходимост възложителят ще поръчва резервни части в съответствие с останалата сума до 15 млн. лв. без ДДС на 2 или 3 доставки.“

В тази връзка КЗК счита, че така формулиран, начинът на разходване на средствата не отговаря на принципа за ефективност, заложен в чл. 1 от ЗОП и приложим по отношение на всеки възложител на обществени поръчки.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.