България

КЗК отмени търга на АПИ за пътищата в област Силистра

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Извършване на […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Окръжна прокуратура – Русе

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Окръжна прокуратура – Русе за класиране на участниците и избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет “Извършване на писмени преводачески услуги от български на […]

България

КЗК спря търга за общинската пътна мрежа в Кърджали

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Кърджали за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на общинска пътна […]

България

КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по вписванията

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, с което е обявено класирането и избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери, барабани и […]

България

КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на ВМА

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на […]

България

КЗК отмени решение на МРРБ в обществена поръчка по европроект

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Националния център по обществено здраве

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Националния център по обществено здраве и анализи за откриване на процедура с предмет „Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателна апаратура за […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ВиК – Кърджали

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „В и К“ ООД- Кърджали за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на регулираща арматура, […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Томаш Пецка и Стефан Апостолов – упълномощени членове на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с […]