Администрация 2.0

Паспортизация на паспортокрацията!

Анна Колчакова, блог бг https://kolchakova.blog.bg/politika/2021/03/29/pasportizaciia-na-pasportokraciiata.1755345 Имам подтискащото усещане, че аз съм единствения човек в БГ, който не само следи от над 10 години темата за Техническите паспорти, но и се е занимал на практика с […]

Администрация 2.0

Изменят изискванията за конкурсите в администрацията за да се осигури прозрачност и обективност

На Портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Консултационен документ относно конкурсите за държавни служители и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Предложени […]

Администрация 2.0

Решенията за отчуждаване на имоти могат да се обжалват пред съда

Елеонора Сергиева, адвокат в адвокатска кантора Попов, Арнаудов и партньори Със свое решение от 15 октомври Конституционният съд, по искане на Висшия адвокатски съвет, обяви за противоконституционен текста от Закона за устройство на територията, който […]

Администрация 2.0

ЗУТ: Един регистър и облекчаване на административната тежест

Елеонора Сергиева, адвокат в обединение Попов, Делчев и Мапекс Скоро се очаква Народното събрание да гласува на второ четене предложения в Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), насочени […]

Администрация 2.0

Обобщен доклад от мониторинга на конкурсите за държавни служители: няма по-лесно нещо от това да се назначи предварително избрания кандидат

От 2012 г. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“, чрез своята електронна медия Komentator.bg, работи по подобряване на подбора на служители в държавната администрация. Причините за интереса към темата са свързани с огромния обществен ресурс, разходван […]

Администрация 2.0

Държавни институции продължават да изискват представяне на копие от диплома за участие в конкурс

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше проведено наблюдение за спазване на изискването да не се изисква представяне на копие от дипломата, ако тя […]

Администрация 2.0

Министерството на земеделието изисква свидетелство за съдимост за участие в работна група

Министерството на земеделието изисква представяне на свидетелство за съдимост за участие на представители на неправителствени организации, работещи в частна полза при изготвяне на стратегическия план на Република България за участие в Общата селскостопанска политика на […]

Администрация 2.0

14 общини все още без профили в Платформата за достъп до обществена информация

От 1 юни 2017 г. всички държавни органи, в това число и общините, трябваше да осигурят възможност за подаване на заявления за достъп да обществена информация чрез Платформата за достъп до обществена информация. Това предвижда […]

Администрация 2.0

Обявяват 21 конкурса за началници в транспорта

Със заповеди на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, са обявени 21 конкурсаза началници на 21 държавни компании в транспорта. Ведомството на Желязков е първото, което започва да изпълнява приетияминалата година Закон […]

Администрация 2.0

САЩ финансира проекти за проучване на корупция и злоупотреби в общините

На фона на дискусиите в Европейския парламент за корупцията в България Фондация “Америка за България” започва финансиране на проекти, които осветяват средата за провеждане на обществени поръчки на областно или общинско ниво, проучват възможни случаи […]