No Picture
Администрация 2.0

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Ръководството следва цялостната концепция за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация, уредена със Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата и методология за извършване на оценка на въздействието и Устройствения правилник на Министерския […]

No Picture
Администрация 2.0

Доклади за състоянието на администрацията

Всяка година, на основание чл.62, ал.2 от Закона за администрацията, Министерският съвет одобрява годишен доклад за състоянието на администрацията. Докладите са ценен източник на първична информация за числеността, възнагражденията, разходите, компютърната обезпеченост, предоставяните услуги и […]

Администрация 2.0

Източиха данни на милиони граждани от НАП

Анонимни хакери разпространиха съобщение, че са източили лична информация с данни за милиони българи. Писмото им бе разпространено до редица български медии по електронната поща. Ако данните се окажат истински, това ще е най-голямото познато […]

Администрация 2.0

Чиновниците имат един месец, за да подобрят обслужването

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че е пратил тайни клиенти в институциите, за да видят как обслужват гражданите и след като разбрал резултата, дава месец на чиновниците да се стигнат. Това е станало след сигнали от […]

Администрация 2.0

20% отстъпка, ако глобите се платят навреме

Отстъпка от 20% за всички глоби, платени в срок до две седмици след издаването на акта, предвижда проект за промени на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), който е публикуван за обществено обсъждане. Промените […]

Администрация 2.0

КЕВР и Министерството на регионалното развитие блокират комплексната процедура по издаване на виза за проектиране

Напразни се оказаха надеждите на желаещите да строят, че занапред това ще става по-лесно и по-бързо. От 3 януари 2019 г. е в сила изменение в Закона за устройството на територията, с което е предвидена […]

Администрация 2.0

Омбудсманът внесе законопроект за ограничаване на привилегиите на банки и монополисти

Омбудсманът Мая Манолова внесе в парламента законопроект за изменения в Гражданския процесуален кодекс с цел ограничаване на свръхпривилегиите на банки, монополи и защита от неравноправни клаузи. На форума присъстваха председателят на Парламентарната комисия по правни въпроси Данаил […]

Администрация 2.0

Без визия за реформа в здравеопазването

Тази седмица ще приключат срещите на петте работни групи, в които преди два месеца от Министерството на здравеопазването поканиха експерти, за да коментират предложената от здравния министър Кирил Ананиев реформа на здравоосигурителния модел, съобщава БНР. […]

Администрация 2.0

Променят 113 закона, за да се намали административната тежест

На конференция в София за представяне на резултатите от инвентаризацията на административните услуги и режими стана ясно, че са готови предложения за привеждане на услугите в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, Закона за […]

Администрация 2.0

Бек-офисът и фронт-офисът в общината:. държавите „Местни данъци и такси“, „ГРАО“, „Общинска собственост“ и „Устройство на територията и контрол на строителството“ срещу Центъра за услуги

Тази статия изследва участието на служители от специализираната администрация при предоставянето на услуги на фронт-офиса и разпределението на отговорностите между функционалните звена и звеното за административно обслужване. Изследователската хипотеза е, че съществуващата организация на предоставянето […]