Администрация 2.0

КЕВР и Министерството на регионалното развитие блокират комплексната процедура по издаване на виза за проектиране

Напразни се оказаха надеждите на желаещите да строят, че занапред това ще става по-лесно и по-бързо. От 3 януари 2019 г. е в сила изменение в Закона за устройството на територията, с което е предвидена […]