България

ВМА спира обществена поръчка заради безпаричие, КЗК връща търга

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за прекратяването на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и […]

България

КЗК върна търга за общинската пътна мрежа на Карлово

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Карлово зa класиране на участниците и определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общинска пътна […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на АУЕР

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на АУЕР за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия […]

България

КЗК отмени решение на Софийска вода

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД от предварителен подбор за определяне на кандидати, които да бъдат поканени да подадат първоначална оферта и да участват в договаряне по […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на РВД

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на ДП „Ръководство на въздушното движение”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка […]

България

КЗК отмени класирането в търг на община Ихтиман

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ихтиман за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на […]

България

КЗК предлага промени в регламента за реклама в БНТ и БНР

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в Българската национална телевизия и Българското национално радио. Производството е образувано по инициатива на […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на всички части […]

АКЦЕНТИ

КЗК откри гафове в обществена поръчка на Медицинския университет в София

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на Медицински университет – София за обявяване на класирането и избор за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура за […]

България

Потвърдиха глобата за КФН за нарушения при обществени поръчки

Административният съд е потвърдил окончателно решението на Софийския районен съд, с което Комисията за финансов надзор е санкционирана заради нарушения при обществени поръчки за изготвянето на промени в правилника на институцията, съобщи електронното издание на […]