България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на ВМА

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на ВМА за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна, физическа, въоръжена охрана на обектите на […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени решение на МВР за прекратяване на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи, с което се прекратява обществена поръчка с предмет „Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на […]

България

КЗК откри нарушения в поръчка по европроект на община Елена

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета община Елена, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по мониторинг и управление […]

АКЦЕНТИ

Промениха Закона за обществените поръчки заради оградата по границата

Депутатите приеха промени в Закона за обществените поръчки, с които става възможно изграждането в спешен порядък на още 82 километра ограда по българско-турската граница, без да бъде обявявана обществена поръчка. Всички парламентарни групи, без ДПС, […]

България

КЗК откри гаф в прекратена обществена поръчка на община Каварна

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Каварна за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община Каварна”, в частта […]

България

От МОН спрели незаконно търга за платформата за Е-училище

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение министъра на образованието и науката, с което възложителят е прекратил процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Министерство на правосъдието

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение Решение № ЛС-07-134 от 29.10.2014 г. и Решение за промяна № ЛС-07-141 от 11.11.2014 г. на Главния секретар на Министерство на правосъдието /упълномощен съгласно Заповед № […]

България

КЗК отмени обществена поръчка електронни съобщителни услуги в Несебър

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Несебър за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на оператор за обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени обществена поръчка на Гранична полиция – Русе

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение 23397/17.09.2014 г. на директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Докуване на гранично-полицейски […]