КЗК отмени класирането в обществена поръчка на ВМА

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на ВМА за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна, физическа, въоръжена охрана на обектите на Военномедицинска академия на територията на Република България, по обособени позиции.

Производството установи, че заложените от възложителя условия допускат да бъдат подадени и класирани оферти, при които не могат да бъдат изпълнени изискванията на трудовото законодателство. В случая, при наличие на предложение от четири охранители на пост, допустимо според документацията, ще бъдат нарушени ограничения, свързани с работното време, почивките и отпуските на охранителния персонал, което от своя страна представлява неизпълнение на документацията за участие в процедурата.

Нарушението не може да бъде отстранено в хода на процедурата, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка, поради което КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.