КЗК отмени обществена поръчка на Гранична полиция – Русе

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение 23397/17.09.2014 г. на директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Докуване на гранично-полицейски кораби в БГПК-Видин“, променено с решение 25047/02.10.2014 г.

Проучването установи, че възложителят незаконосъобразно е променил дейностите по обявения предмет на поръчката. Първоначално процедурата е обхващала извършване на „доков ремонт“ на гранично-полицейските кораби, но с решението от 02.10.2014 г. възложителят е променил дейностите на „докуване“, което обхваща изваждане/спускане от и на вода на кораби и доставка на резервни части и консумативи. Изпълнителят на поръчката също така следва да извършва и ремонт, което противоречи на промяната в обхвата на дейностите. КЗК приема, че е недопустима както промяната на обявения предмет на поръчката, така и на данните, съдържащи се в обявлението и документацията за участие, което създава неяснота за кандидатите и комисията за провеждане на процедурата.

Неясно е изискването и по отношение доказване на техническите възможности и квалификация на участниците и от какво естество да бъдат извършваните от тях дейности, което е предпоставка за евентуално отстраняване на кандидати от процедурата.

Свързани публикации

1 Trackback / Pingback

  1. simpleNewz - Коментатор - новини и анализи RSS Feed for 2014-12-10

Leave a Reply

Your email address will not be published.