АКЦЕНТИ

КЗК отмени класирането в търг на НКЖИ за линията Видин – София

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на НЗОК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на управителя на Национална здравноосигурителна каса за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси по обслужване […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител за сметосъбиране в Стара Загора

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени класирането в търг на Столична община

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.- кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана на пешеходни […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на БАН

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

България

КЗК отмени решение в обществена поръчка на Министерство на здравеопазването

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на здравеопазването за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения […]

България

КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по геодезия

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Тракийския университет

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Тракийски университет – гр. Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран […]

България

КЗК отмени търг на МБАЛ “Рокфелер” в Петрич

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на МБАЛ „РОКФЕЛЕР” ЕООД, гр. Петрич, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет […]