Потвърдиха глобата за КФН за нарушения при обществени поръчки

Административният съд е потвърдил окончателно решението на Софийския районен съд, с което Комисията за финансов надзор е санкционирана заради нарушения при обществени поръчки за изготвянето на промени в правилника на институцията, съобщи електронното издание на “Капитал”. Глобата за това първо беше наложена от Агенцията за държавна финансова инспекция и е само символична – председателят на КФН Стоян Мавродиев трябва да плати 200 лв.

Става дума, за поръчка, възложена без търг от КФН на фондация “Право и интернет” през 2011 г. Тогава фондацията получава задачата да разработи проект за промяна в структурата на надзора и в правилника на КФН, като официално обявената цел е да се приведе правилникът в съответствие с промените в Закона за КФН, приети през 2010 г. За това фондацията е получила първоначално 49 750 лв., а през месец май на нейни консултанти са платени още 4000 лв. и 6000 лв. Така общата сума на договора става 59 750 лв. С това поръчката надминава 50 хил. лв. и по действащите тогава разпоредби е трябвало да се проведе открит конкурс.

Освен неправилната процедура за избор на изпълнител от Сметната палата също са анализирали случая и са заключили, че промяната в правилника на комисията изобщо не съответства на по-висши нормативни актове.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.