КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ВиК – Кърджали

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „В и К“ ООД- Кърджали за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „Лемекон“ АД, че избраният за изпълнител участник в обществената поръчка „Индустриал Партс“ ООД не е представил становище за хигиенно-токсикологична безопасност за фирма “BERMAD CS” LTD, а за „BERMAD KONTROL VALVES“ LTD., като не става ясно кой е производителят, оторизираният търговец или фирма и връзката им с „Индустриал партс“ ООД.

В настоящата хипотеза не е налице липсващ документ или нередовност в подадените документи, а неизяснена правна връзка между две дружества, която следва да бъде разгледана от комисията за провеждане на процедурата чрез искане на разяснение от участника. С оглед на това КЗК приема, че за дружеството, избрано за изпълнител, не може да бъде формиран категоричен извод за наличие на оторизация и в тази връзка възлагателната процедура следва да бъде върната на етап разглеждане на документите в Плик №1 с цел изясняване на спорното обстоятелство.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.