КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Окръжна прокуратура – Русе

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Окръжна прокуратура – Русе за класиране на участниците и избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет “Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език за нуждите на Окръжна прокуратура Русе”.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Орхидея 94“ ЕООД, че класираният на първо място участник „Митра Транслейшън” ООД не отговаря на условието на възложителя да разполага с преводач със съответна степен на владеене и професионален опит за трета група езици – латвийски. По преписката е представена диплома за завършен пролетен семестър от Вилнюски университет за завършен курс по „литуанистика”. В тази връзка Комисията счита, че „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪН” ООД не изпълнява условието на възложителя, което е и основание за отмяна на решението за класиране в обществената поръчка като незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.