КЗК санкционира фирма за използване на реклама на конкурент

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 ЗЗК от страна на „Брадър М и М” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството 14 055 лв., която възлиза на 1,5% от нетните приходи от продажби за финансовата 2013 г.

Проучването установи, че ответното дружество е използвало на сайта си реклама, идентична с тази, която молителят „Графика МС” ЕООД изработва и използва за презентиране на собствената си дейност.

Негативният ефект от нарушението се определя от това, че страните в производството са участници на специфичния пазар на текстилни принтери и се конкурират в качеството си на оторизирани дистрибутори при продажбата на едни и същи продукти – текстилни принтери с марка Brother.

Недобросъвестното поведение продължава малко повече от 3 месеца, който период Комисията счита за сравнително кратък.

Като смекчаващо отговорността обстоятелство КЗК приема факта, че след образуване на производството, дружеството преустановява използването на рекламата, публикувайки на сайта си рекламен текст с различно съдържание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.