КЗК отмени търг за доставка на пожарна-амфибия

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на всъдеход – амфибия”, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, в частта по обособена позиция 2.

Проучването установи, че жалбоподателят Консорциум „Медикал Инженеринг 13“ е отстранен правилно от процедурата за избор на изпълнител, а определеният за изпълнител „Ломини“ ООД е допуснат незаконосъобразно до оценка и класиране. От събраните по преписката доказателства се установява несъответствие на офертата на този кандидат с критериите за подбор. КЗК намира, че комисията незаконосъобразно е приела, че офертата на „Ломини“ ООД отговаря на изискванията на възложителя, тъй като от приложените документи не се установява, че производителят на предлаганата техника разполага със сертификат за качество на доставяните амфибии.

КЗК приема, че решението за класиране следва да бъде отменено в частта по обособена позиция № 2, а преписката върната на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.