КЗК отмени обществена поръчка за доставка на храни за затворите

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията”, за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на затворите в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Сливен, Белене и др.

Проучването установи, че утвърдените от възложителя спецификации за някои храни по обособените позиции не са в достатъчна степен определени – не е предвиден вида на разфасовките и др. Също така изискванията за регистрация на транспортните средства за превоз на хранителните продукти от животински произход противоречат на ЗОП – възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в раздел І, глава ІV от ЗОП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.