Цанова: Лоши обществени поръчки спъват усвояването на еврофондовете

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Нарушенията при провеждането на обществените поръчки се оказват най-големият проблем при усвояването на европейски средства, който води до налагането на финансови корекции. Това изтъкна вицепремиерът с ресор “Оперативни програми и средства от ЕС” Илияна Цанова на форум за усвояването на еврофондовете. Цанова обърна внимание на трите основни изисквания, свързани с обществените поръчки – публичност, прозрачност и равнопоставеност на участниците. По думите на вицепремиера, през изминалия програмен период ясно се е видяла липсата и на механизъм за контрол при провеждането на обществените поръчки Така се е стигнало до налагането на финансови корекции по различните оперативни програми за 166 млн. лв., като 74% от тези финансови корекции (т.е. пари, които няма да бъдат изплатени на бенефициентите за реализирани проекти) са именно заради проблеми с обществените поръчки. Основните причини, които ние най-често срещаме при прегледа на тези процеси по отношение на обществени поръчки са налагане на ограничителни критерии и неравностойно третиране на участниците, каза Цанова.

Над 3/4 от обема на всички финансови корекции са наложени по ОП “Околна среда” и ОП “Регионално развитие”, уточни още Цанова. Според вицепремиера трябва да бъдат небелязани мерки за ограничаване на финансовите корекции, вкл. оптимизиране на процедурите, по които се определят сроковете, отговорността и обжалванията.

Илияна Цанова изтъкна още причина за проблеми при усвояването на еврофондовете, която се споменава още от годините на предприсъединителния период. По думите на вицепремиера, очевидно е, че административният капацитет и на централната администрация, и на общините, и на областната администрация, и други бенефициенти не е достатъчен, тъй като и при тях процентът на наложените финансови корекции, които се дължат на проблеми при възлагане на обществени поръчки е най-висок.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.