40% от обществените поръчки са с нарушения, но Агенцията разхлабва контрола

Според статистиката на Агенцията по обществени поръчки от общо проверени предварително 3820 търга, 39% са или изцяло незаконни, или със съмнение за нарушения. По данни на Агенцията за държавна финансова инспекция, която пък проверява само приключени търгове, близо 40% от одитираните поръчки са с нарушения.

Въпреки тези констатации занапред по-малко обществени поръчки ще бъдат проверявани предварително. Това е записано в методическо указание на Агенцията по обществени поръчки, цитирано от електронното издание на “Труд”.

Въвеждат се прагове под които процедурите чрез договаряне без обявление няма да са обект на превантивен контрол. Според данните на агенцията между 22 и 24% от всички поръчки се провеждат по този метод.

Той се приема за рисков за конкуренцията и се прилага при невъзможност за открита процедура – например аварийни дейности или защита на интелектуална собственост.
При договаряне се изпраща покана от възложителя на избрана фирма или фирми.

Според указанието на агенцията няма да се проверяват поръчки за строителство на стойност под 264 хил. лева в страната и под 1,65 млн. лв. – за процедури в чужбина. За доставки и услуги праговете са 66 хил. лв. за страната и 132 хил. лв. за чужбина.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.