КЗК отмени обществена поръчка на финансовото министерство

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на финансите за откриване на обществена поръчка с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”.

КЗК приема, че заложеното изискване от възложителя за петгодишен опит на кандидатите противоречи на разпоредбите и смисъла на ЗОП, тъй като значително надскача изискуемия законоустановен праг, поради което ограничава необосновано потенциалните участници в процедурата. Освен това, паралелно с изискването за предоставяне на декларация, удостоверяваща пет години опит в изпълнението на преводачески услуги, възложителят е заложил и изискване участниците да представят списък на основните договори за преводачески услуги, изпълнени през последните три години. Така записани, двете изисквания на практика са в противоречие, водят до неяснота в условията за провеждане на процедурата и затрудняват евентуалните участници в нея.

Предвид изричната забрана за необоснованото ограничаване на участие на лица, заложена в ЗОП, както и установените по преписката факти, КЗК приема нарушението за съществено и водещо до отмяна на акта за откриване на процедурата.

Свързани публикации

1 Comment

  1. а ще има ли наказани служители заради некадърно написаната документация? Защо не питате? Кой е написал и кой е подписал техническата спецификация. Иначе ще си пишете така до безкрай. Каква е ползата, че са я отменили? Ще я пуснат пак същата и ако никой не обжалва ще си мине. А няма ли глоба за министъра, поснал такава поръчка?

Leave a Reply

Your email address will not be published.