България

КЗК казала още преди 4 години кой диктува цените на горивата

Притежателите на данъчните складове диктуват цените на горивата и възпрепятстват конкуренцията, а държавата и политиците вече 4 години не предприемат стъпки за решаване на проблема, смятат в Комисията за защита на конкуренцията. „Не е проблем […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Националния център по обществено здраве

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Националния център по обществено здраве и анализи за откриване на процедура с предмет „Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателна апаратура за […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ВиК – Кърджали

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „В и К“ ООД- Кърджали за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на регулираща арматура, […]

АКЦЕНТИ

АПИ опита да отмени търга за Западната дъга, КЗК не дава

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Томаш Пецка и Стефан Апостолов – упълномощени членове на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

България

КЗК прекрати обществена поръчка на МБАЛ-Асеновград

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на управителя на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД, с която е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Югоизточно държавно предприятие – Сливен

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Агенция по геодезия

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на […]

България

КЗК санкционира „Етап-адресс“ АД с над 555 хил. лева за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Етап-адресс“ АД в размер на 109 480 лв. за неизпълнение на Решение № 1461/11.12.2012 г., с което КЗК е установила извършено нарушение по чл. 36, ал. […]