КЗК санкционира „Етап-адресс“ АД с над 555 хил. лева за нелоялна конкуренция

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Етап-адресс“ АД в размер на 109 480 лв. за неизпълнение на Решение № 1461/11.12.2012 г., с което КЗК е установила извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 ЗЗК. Нарушението се изразява в продажби на значителни количества на услугата „отпечатване и доставка на ваучери за храна” за продължителен период от време на цени, по-ниски от разходите за производство и реализация. В хода на проучването е установено, че „Етап адрес” АД не е преустановило това противоправно поведение, въпреки решението на Комисията. Със същото Решение КЗК установи извършено нарушение по чл. 31 от ЗЗК и наложи имуществена санкция на „Етап-адресс“ АД в размер на 455 650 лв., тъй като с поведението си дружеството въвежда в заблуждение възложителите по обществени поръчки, в които участва, като твърди във финансовата си обосновка неверни сведения и изопачава факти, свързани с условията му на работа по договорни отношения със свои контрагенти. Предложената ниска цена в обществените поръчки, в които участва „Етап – Адресс” АД според КЗК не отговаря на действителното фактическо положение и е квалифицирана като твърдение на неверни сведения и изопачаване на факти, по смисъла чл. 31 от ЗЗК.

Пълният текст на решението може да бъде намерен на http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300046933

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.