България

КЗК оцени цифровизацията като провал

Комисията за защита на конкуренцията оцени съответствието с правилата на конкуренцията на разпоредби от ЗРТ, ЗЕС и ЗАПСП. Комисията достигна до извода, че избраният модел на преминаване от аналогово към изцяло наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване […]

България

КЗК не знаела за сделката с фирмите, които Цв. Василев продаде на LIC 33

Комисията за защита на конкуренцията не е била информирана за сделките на инвеститора “Ел Ай Си 33” (LIC 33)в България. Затова антимонополният орган се самосезира и започва предварителна проверка, която цели да установи на какъв […]

България

КЗК и КПУКИ със споразумение за сътрудничество

На 20.03.2015 г. между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Комисията за защита на конкуренцията се подписа рамково споразумение за сътрудничество, съобщиха днес от КЗК. Споразумението предвижда възможност всяка от двете […]

България

КЗК предлага промени в регламента за реклама в БНТ и БНР

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в Българската национална телевизия и Българското национално радио. Производството е образувано по инициатива на […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на всички части […]

АКЦЕНТИ

КЗК спря търга за концесията за минералния извор в Трън

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Трън, с което са одобрени обявлението за провеждане на откритата процедура, документацията за участие в процедурата и проект за концесионен договор за предоставяне на […]

АКЦЕНТИ

КЗК откри гафове в обществена поръчка на Медицинския университет в София

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на Медицински университет – София за обявяване на класирането и избор за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура за […]

АКЦЕНТИ

КЗК предлага да отпаднат минималните цени на такситата

Съгласно изменение и допълнение от месец юли 2014 г. на чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети са оправомощени да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за […]

България

КЗК пак обвини трите ЕРП в налагане на монополно високи цени

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК, което се състои в злоупотреба с господстващото […]