България

КЗК прекрати обществена поръчка за доставка на мебели за студентски общежития в няколко града

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития” ЕАД за класиране и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставки и монтаж на обзавеждане (мебели), […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител за изграждане на детски площадки в Ловеч

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Ловеч за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане на детски площадки за игра на открито […]

България

КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на МОСВ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник – министъра на околната среда и водите, с което е открита обществена поръчка с предмет „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление […]

България

КЗК отмени търга на АПИ за пътищата в област Силистра

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Извършване на […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Окръжна прокуратура – Русе

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Окръжна прокуратура – Русе за класиране на участниците и избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет “Извършване на писмени преводачески услуги от български на […]

България

КЗК отмени незаконосъобразно класиране в търг на МВР

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на вътрешните работи за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за […]

България

КЗК спря търга за общинската пътна мрежа в Кърджали

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Кърджали за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на общинска пътна […]

България

КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по вписванията

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, с което е обявено класирането и избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери, барабани и […]

България

КЗК отмени търга за улични ремонти в община Куклен

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Куклен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици на територията на община Куклен, област Пловдив“. […]

България

КЗК върна търга за нови електронни услуги в геодезията и картографията

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Интегриране на компонентите […]