КЗК прекрати обществена поръчка за доставка на мебели за студентски общежития в няколко града

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития” ЕАД за класиране

Прочетете повече

КЗК отмени избор на изпълнител за изграждане на детски площадки в Ловеч

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Ловеч за класиране на участниците и избор

Прочетете повече

КЗК отмени търга на АПИ за пътищата в област Силистра

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за откриване

Прочетете повече

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Окръжна прокуратура – Русе

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Окръжна прокуратура – Русе за класиране на участниците и избор

Прочетете повече

КЗК отмени класирането в търг на Агенцията по вписванията

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, с което е обявено

Прочетете повече

КЗК върна търга за нови електронни услуги в геодезията и картографията

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за

Прочетете повече

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на културата

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Министерство на

Прочетете повече