България

КЗК проучва дали има картел при доставката на офис-консумативи за МФ

КЗК е започнала проверка дали съществува картелно споразумение между фирмите “Панда”, “Стендек” ООД и “Панда-Пен” ООД за цените, които да предложат за доставка на офис консумативи на Министерството на финансите. И трите компании са представители […]

България

КЗК отмени обществена поръчка за доставка на храни за затворите

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията”, за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за […]

АКЦЕНТИ

ВАС потвърди глобата от 104 240 лева, наложена от КЗК на “Алианц”

Върховният административен съд (ВАС) потвърди имуществена санкция в размер на 104 240 лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на “ПОД Алианц България” за това, че през 2011 г. е извършило нелоялна конкуренция […]

България

КЗК спря заблуждаваща реклама на „Pizzeti“

С определение № 567 от 8 юли 2015 г. КЗК наложи временна мярка – спиране на разпространението на рекламен клип на продукта 7 days „Pizzetti“, произвеждан от „Чипита България“ АД (налице е грешка в изписването […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Центъра по трансфузионна хематология

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на НЦТХ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване […]

България

Обжалване връща отначало търга за ремонт на улици и пътища в Пловдив

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт […]

България

Глобяват Мобилтел с 360 хил. лева заради нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на „Мобилтел“ ЕАД имуществена санкция в размер на 361 863 лв. във връзка с предлагане на електронно съобщителните услуги заедно с безплатни устройства (телефони, лаптопи и телевизори) по […]

България

КЗК отмени класиране в обществена поръчка на МТСП

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на труда и социалната политика, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване […]

АКЦЕНТИ

КЗК обвини “Енерго-Про Продажби” в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на “Енерго-Про Продажби” АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители от […]