България

Глоба за поредната такси-компания, имитираща лого на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК (имитация) от страна на „ОН Сититранс“ ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 3520 (три хиляди петстотин и двадесет) […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Мездра

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мездра за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на културата

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на дирекция „Европейски програми и проекти“ в Министерство на културата, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Верификация […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на МЗХ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на МЗХ – за класиране на участниците и избор на изпълнители в частта по обособена позиция № 6 на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване […]

България

КЗК върна търг за горски път в Старозагорско

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на Югоизточно държавно предприятие за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на 3,10222 км. път за движение на […]

България

КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на ВМА

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на […]

Обществени консултации

ВАС потвърди санкциите на КЗК срещу Юбер

Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се постановява прекратяване на установената нелоялна конкуренция от страна на Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. КЗК установи, че […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на АЕЦ Козлодуй

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление […]

България

КЗК отмени решение на МРРБ в обществена поръчка по европроект

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на […]