КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на МЗХ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на МЗХ – за класиране на участниците и избор на изпълнители в частта по обособена позиция № 6 на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 11 обособени позиции, в частта по обособена позиция № 6. Никопол (общ. Никопол, Гулянци)”.

Проучването на КЗК установи, че оценяването на техническите оферти по обособена позиция 6 е немотивирано и не дава яснота кой участник в каква степен ще изпълни изискванията на възложителя по отношение на необходимите дейности за поддържане на КВС /Карта на възстановената собственост/ в „съдебен район Никопол”. С оглед на това решението за избор на изпълнител по обособена позиция 6 следва да бъде отменено като незаконосъобразно поради липса на мотиви.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите по обособена позиция № 6 съобразно изискванията на закона и аргументите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.