КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Мездра

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мездра за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра по четири обособени позиции“.

Проучването установи, че жалбоподателите „Евиданс Инженеринг“ ООД и „Протико Ил“ ООД са отстранени незаконосъобразно от процедурата с основанието, че са представили преводни нареждания за внесени гаранции за участие по отделните обособени позиции след датата на подаване на офертите. В случая комисията е констатирала непълнота в представената документация от плик № 1 и съобразно ЗОП е изискала от жалбоподателите да допълнят офертите си със съответните гаранции за участие. При представянето им обаче е следвало да допусне тези кандидати до по-нататъшно участие в обществената поръчка, вместо да ги отстранява.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на офертите от плик № 1 „Документи за подбор“ в съответствие с мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.