АКЦЕНТИ

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне […]

АКЦЕНТИ

КЗК отмени решение на МВР за прекратяване на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи, с което се прекратява обществена поръчка с предмет „Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на […]

България

КЗК отмени решение на кмета на Неделино

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Неделино за определяне изпълнител по обособени позиции № 1, 4 и 7 на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по управление и отчитане на […]

България

КЗК отмени класирането в търг на община Никопол

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Никопол, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект […]

България

КЗК откри нарушения в поръчка по европроект на община Елена

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета община Елена, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по мониторинг и управление […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на МОСВ

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на министъра на околната среда и водите за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на газ-анализаторна апаратура за контрол на […]

България

КЗК откри гаф в прекратена обществена поръчка на община Каварна

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Каварна за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община Каварна”, в частта […]

България

КЗК предлага промени в реда за отпускане на лекарства, заплащани от НЗОК

Комисията за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи и тези, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за изменение на Наредба № 4, като изменят или отменят разпоредбите, които имат негативен ефект за […]

България

От МОН спрели незаконно търга за платформата за Е-училище

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение министъра на образованието и науката, с което възложителят е прекратил процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Министерство на правосъдието

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение Решение № ЛС-07-134 от 29.10.2014 г. и Решение за промяна № ЛС-07-141 от 11.11.2014 г. на Главния секретар на Министерство на правосъдието /упълномощен съгласно Заповед № […]