България

КЗК отмени обществена поръчка на ВиК – Варна

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги”. КЗК намира за основателно […]

България

eMAG ще обжалва наложената от КЗК глоба

Най-големият електронен магазин в Централна и Източна Европа- eMAG ще обжалва глобата, наложена от Комисията за защита на конкуренцията по повод един от двата потребителски сигнала за промоционална кампания „Спечели екскурзия на Канарите“. Онлайн търговецът […]

България

КЗК препоръчва промени в Закона за управление на отпадъците

По искане на Сдружение „Българска асоциация по рециклиране Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие Становище относно съответствие с правилата на конкуренцията на разпоредби от Закона за управление на отпадъците. В своето становище КЗК посочва […]

България

Кметът на Стара Загора незаконно прекратил търга за чистотата

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Стара Загора за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Стара Загора“. […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на ВМА

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на началника на Военномедицинска академия за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения,отоплителна система, ВиК инсталации […]

България

КЗК отмени класиране в обществена поръчка на МТСП

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“-МТСП, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на ВМА

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на ВМА за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна, физическа, въоръжена охрана на обектите на […]

България

КЗК глоби БТК с 812 хил. лв. за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) във връзка с предлагането на таблети на […]

АКЦЕНТИ

КЗК обвини ЧЕЗ в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ Разпределение България” АД твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща необосновано забавяне сключването на договор за покупко […]