eMAG ще обжалва наложената от КЗК глоба

Най-големият електронен магазин в Централна и Източна Европа- eMAG ще обжалва глобата, наложена от Комисията за защита на конкуренцията по повод един от двата потребителски сигнала за промоционална кампания „Спечели екскурзия на Канарите“. Онлайн търговецът счита санкцията за необосновано висока, превишаваща извънредно печалбата и стойността на привлечения бизнес по време на кампанията.

Също така eMAG уточнява, че по повод жалбата на потребител с инициали П.И. КЗК се произнася в полза на eMAG, установявайки, че не е извършено нарушение на ЗЗК относно подвеждаща реклама, използвана като част от промоционата кампания „Спечели екскурзия Канарите“. В сигнала се посочва, че в телевизионната реклама е заблуждаващата и лицето П.И. е закупило бургия на стойност 3 лв., като в крайна сметка не е успяло да се включи в томболата с поръчката си, тъй като не е било запознато с правилото, че минималната стойност на поръчката трябва да е 100 лв. От eMAG коментират, че в посочения период на сайта не са предлагани бургии на стойност 3 лв. и съответно няма такива закупени артикули. От КЗК решават, че eMAG не е провеждал реклама със заблуждаващ характер, тъй като на видни места са били посочени правилата и минималната стойност на поръчката – правилник на кампанията, банери на сайта, банери преди завършване на поръчката и др.

Преди ден Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на „Данте Интернешънъл“ СА (компанията-собственик на eMAG) имуществена санкция в размер на 137 887,44 лв. за нелоялно привличане на клиенти (чл. 36, ал. 3 от ЗЗК) във връзка с провеждането на рекламна кампания под надслов „Спечели екскурзия до Канарите”.

Комисията установи, че стойността на наградата, която ДАНТЕ обещава, надвишава значително цената на продавания продукт по приетите с Решение № 55/21.01.2009 г. на КЗК критерии. Вследствие на подобно поведение се увреждат интересите на конкурентите, поради което тези способи за привличане на клиенти са недопустими и се санкционират по ЗЗК.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.