КЗК препоръчва промени в Закона за управление на отпадъците

Спряха обществената поръчка за винетките

По искане на Сдружение „Българска асоциация по рециклиране Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие Становище относно съответствие с правилата на конкуренцията на разпоредби от Закона за управление на отпадъците.

В своето становище КЗК посочва три възможни модела за дейности с черни и цветни метали-площадки, на които домакинствата да предават разделно събрани отпадъци; площадки, на които освен събиране, може да се извършва и третиране на отпадъците; общински площадки, изграждани от кметовете.

КЗК препоръчва да се преразгледа закона в частта му, която предвижда събирането на банкова гаранция в полза на Министерството на околната среда и водите при откриване на площадки за третиране на отпадъци.

Комисията смята за целесъобразна още едно изменение на закона – да се даде възможност и за плащане в брой при сделки с черни и цветни метали с битов характер, когато отпадъците се предават от физически лица, като се предвиди определен лимит.

КЗК предлага да се преценят още един път санкционните норми в закона, като се предвидят ясни и непротиворечиви критерии, въз основа на които се определят санкциите за всеки конкретен случай.

В момента България на практика има най-рестриктивния закон за контрол върху търговията с отпадъци в ЕС. Заради редицата ограничения, които налага върху бизнеса и гражданите, законът беше атакуван в Конституционния съд от група депутати.

С последните промени в закона бяха въведени редица изисквания като постоянно видеонаблюдение на площадките, пълен контрол върху произхода на металите, забрана да се изкупуват кабели, релси и капаци от шахти. Компаниите бяха принудени да се прелицензират, като за целта трябваше да платят банкова гаранция от 25 хил. лв. за дейността плюс по 5000 лв. на всяка площадка.

През юли 2014 година дни наред не работеше граничния КПП “Капитан Андреево”. В знак на протест срещу новия закон, забраняващ изкупуването на метали от физически лица, камиони на фирми, търгуващи със скрап блокираха подстъпите към “Капитан Андреево” и предизвикаха километрични опашки.

Според фирмите, търгуващи със скрап, забраната да се изкупуват метали от частни лица ще съсипе бизнеса им и ще доведе до уволнението на хиляди работници, както и до фалита на много от тези фирми. Затова те настояваха да бъде въведен мораториум върху новия Закон за управление на отпадъците, който влезе в началото на юли 2014 г.

През февруари т.г. стана ясно, че МОСВ за пореден път подготвя изменения и допълнения в Закона, които бяха аргументирани с нови изисквания на ЕК.

Пълният текст на решението на КЗК може да намерите на адрес

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043182

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.