КЗК отмени класиране в обществена поръчка на МТСП

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“-МТСП, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България по проект № BG 051РО001-6.1.09-0001“.

Проучването по преписката показа, че възложителят незаконосъобразно е отстранил жалбоподателят Обединение „Сердика 1.1“ от участие в обществената поръчка. На този етап от процедурата може да се направи обоснован извод, че дружеството отговаря на поставените минимални условия за опит и професионална квалификация на екипа от експерти, като от съдържанието на протоколите става ясно, че предложените шест основни експерта от жалбоподателя напълно отговарят на заложените от възложителя условия.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.