Кметът на Стара Загора незаконно прекратил търга за чистотата

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Стара Загора за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Стара Загора“.

КЗК не възприема становището на възложителя, че са налице неотстраними недостатъци на процедурата. В мотивите на решението на кмета на Стара Загора се посочва, че са нарушени принципите на публичност и прозрачност, което КЗК смята за неоснователно. Не се възприети и изложените аргументи, че не е възможно процедурата да се върне от етап разглеждане на документите в Плик №1 поради отворено ценово предложение на един от участниците.

Поради тези причини КЗК отменя заповедта на кмета и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата на етап разглеждане на документите.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.