България

КЗК санкционира Практикер за продажба на стоки под себестойност

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от „Практикер” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на пловдивска болница

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна физическа охрана съгласно Закона […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Електроенергийния системен оператор

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Марица

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Марица, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи при изпълнение на […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Български пощи

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на лични предпазни средства […]

АКЦЕНТИ

И главният архитект на София се оказа на „Вие” с обществените поръчки

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния архитект на Столична община за класиране на участниците в открит конкурс за проект с предмет „Участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на Института за космически изследвания

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Директора на Институт за космически изследвания и технологии – БАН, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на […]

България

КЗК отмени избора на изпълнител за модернизация на пречиствателната станция в Дупница

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Реконструкция, модернизация и разширения на градска пречиствателна […]

България

КЗК отмени класирането в търга за пречиствателна станция на Силистра

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Силистра, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Външна техническа помощ при управление на проект […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на НЗОК

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на Националната здравноосигурителна каса за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на софтуерни продукти с […]