КЗК отмени обществена поръчка на Електроенергийния системен оператор

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на ЕСО ЕАД”.
КЗК счита за незаконосъобразно заложеното изискване за подбор в документацията за участие, според което кандидатите следва да притежават права за издаване на самолетни билети най-малко от националния превозвач – авиокомпания „България ЕР“ АД. По този начин възложителят ненужно е ограничил участниците, тъй като липсата на оторизация от конкретна авиокомпания не възпрепятства туроператора да осигури самолетни билети за съответните полети. В този смисъл, обстоятелството дали издателят на билетите е участникът в процедурата или те са закупени от трето, оторизирано за тази дейност от авиокомпанията лице, не следва да окаже влияние върху изпълнението на поръчката.
Поради изложените съображения изискването е в разрез с основните принципи на ЗОП за гарантиране провеждането на процедурите за обществени поръчки при свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички участници.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.