България

КЗК отмени класирането в търга за нови тролейбуси в Стара Загора

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Тролейбусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет […]

България

КЗК отмени избор на доставчик на оборудване за извънредни ситуации

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на областния управител на област Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за […]

No Picture
България

КЗК отмени нагласена обществена поръчка в Столична община

Умни светофари и „зелени вълни”? Никакви задръствания? Елиминиране на човешкия фактор при регулиране на движението в София? Забравете! Или най-малкото – въоръжете се с търпение докато някои неща си дойдат на мястото! Или докато Столична […]

България

КЗК разреши продажбата на “Булгартабак Холдинг”

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала своето разрешение за продажбата на мажоритарен дял от „Булгартабак Холдинг“ на дубайското дружество TGI Middle Est FZE. Сделката ще се осъществи чрез дъщерно на TGI дружество – […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Столична община

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.-кмета на Столична община, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Актуализиране на технически паспорти на съществуващи строежи по […]

България

КЗК: “Топлофикация-София” злоупотребява с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията смята, че “Топлофикация-София” ЕАД e злоупотребила с господстващо положение. От съобщението на антимонополната комисия става ясно, че КЗК е предявила на столичното парно твърдение за извършено нарушение след получен сигнал […]

България

КЗК глоби „Екобулпак” със 126 940 лв. за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна на „Екобулпак“ АД и „ИвентЗоун“ ООД за изготвяне и публикуване на заблуждаващи […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Министерство на правосъдието

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен със Заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г. на Министъра на правосъдието) за класиране на участниците и определяне на изпълнител в […]

АКЦЕНТИ

КЗК критикува властта, посочва ограничения пред конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отправя от страницата си в интернет препоръки към органите на властта за премахване на ограниченията пред конкуренцията в редица сектори на икономиката. Това нейно право е част от правомощията […]

България

„Титан – Клинър” събори обществената поръчка за сметосъбиране в Сливен

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата […]