КЗК глоби „Екобулпак” със 126 940 лв. за заблуждаваща реклама

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна на „Екобулпак“ АД и „ИвентЗоун“ ООД за изготвяне и публикуване на заблуждаващи реклами в интернет и наложи санкция в размер на 126 940 лв. на „Екобулпак“ АД и 300 лв. на „ИвентЗоун“ ООД, като рекламна агенция, съставляващи 1% от нетните приходи от продажби на дружествата за финансовата 2012 г.

Комисията приема, че съобщението „Екобулпак гарантира най-нисък риск при изпълнение на целите по оползотворяване“, публикувано на интернет страницата на дружеството, е заблуждаващо и може да повлияе на икономическото поведение на потенциалните клиенти, до които достига.

В нормативната уредба липсва определение за „най-нисък риск“, нито има показатели или критерии за неговото измерване, поради което не би следвало да се твърди, че дадена организация гарантира най-нисък риск при изпълнение на целите по оползотворяване на отпадъците, доколкото сравнението е невъзможно да бъде обективно. С оглед на това КЗК приема, че съобщението представлява заблуждаваща реклама по смисъла на чл. 32 от ЗЗК, за което следва да се ангажира отговорността както на рекламодателя, така и на рекламната агенция, изготвила текста.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.