КЗК отмени нагласена обществена поръчка в Столична община

Умни светофари и „зелени вълни”? Никакви задръствания? Елиминиране на човешкия фактор при регулиране на движението в София?

Забравете! Или най-малкото – въоръжете се с търпение докато някои неща си дойдат на мястото! Или докато Столична община се научи да обявява и реализира честни и прозрачни обществени поръчки, а не имитация на търгове, уж в полза на столичани.

Всичко казано дотук може да звучи като кухо нравоучение, ако с поредно свое решение Комисията за защита на конкуренцията не беше отменила като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика“.

От информацията, публикувана на сайта на КЗК, става ясно, че комисията се е сезирала и е извършила проверка по жалбите на  „Фирст“ ООД и Янка Иванова Крумова. След което производството на КЗК установява, че заложените технически спецификации относно видео детектора съвпадат с тези от брошурата на конкретен производител – Traficon.

Законово изискване е техническите спецификации да дават възможност за равен достъп на кандидатите в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. Видно от представените каталози на критерия за тегло отговаря само един продукт – Traficam, като заложеният температурен диапазон също се покрива единствено от този продукт.

Формулирани по този начин, спецификациите за видеодетектора се явяват дискриминационни, тъй като сочат, че са конкретни характеристики на определен продукт. Видно е при съпоставка на спецификациите, определени в документацията, и тези, налични в каталозите на фирмите Traficon, Citilog и ADEC, че възложителят буквално е преписал характеристиките на продукта Traficam на производителя Traficon. По този начин, с предвидените спецификации за видеодетектора възложителят е ограничил възможността за равен достъп на участниците, с което е нарушил разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗОП, се посочва в решението на КЗК.

От което става ясно, че на кмета на Столична община и зам.-председател на партия ГЕРБ Йорданка Фандъкова ще се наложи да обяви нова обществена поръчка. И дано този  път това да не е опит за имитиране на прозрачност и равнопоставеност при предизвестен победител.
Припомняме, че в доклада на Сметната палата от миналата година бе отбелязано, че половината от обществените поръчки в София са манипулирани.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.