България

КЗК прекрати обществена поръчка на Топлофикация-София

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Доставка на автоматика за абонатни […]

България

КЗК отмени класирането в в обществена поръчка на Агенция Митници

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Агенция „Митници” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обслужване на общата кореспонденция на Агенция ”Митници” и […]

България

КЗК обвини трите ЕРП в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК, което се състои в злоупотреба с господстващото […]

България

КЗК уважи жалба на „Лев Инс” срещу горско стопанство „Пещера”

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Директора на териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) – „Пещера”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Варна

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Варна за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, […]

АКЦЕНТИ

КЗК бе докладчик в ЕК по случаите „Самсунг“ и „Моторола“

В Брюксел Комисията за защита на конкуренцията чрез свой представител бе докладчик по две дела на ЕК – Самсунг (Case COMP/AT.39939) и Моторола (Case COMP/AT.39985) в Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение. Изслушването […]

България

КЗК спира търг за превозите по 8 градски линии в Пловдив

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз […]

България

КЗК отмени класиране в обществена поръчка на „София тех парк“

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект […]