КЗК бе докладчик в ЕК по случаите „Самсунг“ и „Моторола“

В Брюксел Комисията за защита на конкуренцията чрез свой представител бе докладчик по две дела на ЕК – Самсунг (Case COMP/AT.39939) и Моторола (Case COMP/AT.39985) в Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение. Изслушването бе организирано от Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия, става ясно от информация на сайта на КЗК.

Предмет на заседанията на Консултативния комитет бе съгласуването на оценката на Европейската комисия с държавите членки по двете производства по чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. КЗК докладва двата случая пред представителите на Белгия, България, Германия, Ирландия, Финландия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Англия и ЕК. Всички присъстващи членове на Комитета се съгласиха с констатациите и предложенията на Европейската комисия. Консултативният комитет препоръча публикуването на неговото мнение в Официалния вестник на Европейския съюз.

На 6 май 2013 г. Европейската комисия информира Motorola Mobility за своето предварително мнение, че прилагането на съдебна забрана срещу продажбата на продукти на Apple в Германия поради нарушаване на патентните права на т. нар. „Стандартни основни патенти“ за мобилни комуникации на компанията, води до злоупотреба с господстващо положение, забранено от антитръстовите правила на ЕС. Прибягването до съдебни разпореждания е възможно средство за защита при нарушения на патентни права, но такова поведение може да представлява злоупотреба, когато лицензополучателят е готов да получи лицензия при справедливи, разумни и недискриминационни (така наречените “FRAND”) условия. В такава ситуация Комисията счита, че доминиращият притежател на въпросните патенти не трябва да прибягва до съдебни разпореждания, както и да налага необосновани условия за лицензиране на патентите на своите лицензополучатели.

На 17 март 2013 г. Европейската комисия информира Samsung Electronics за своето предварително мнение, че исканите от Samsung предварителни и постоянни съдебни разпореждания срещу Apple пред съдилищата във Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство въз основа на някои от неговите „Стандартни основни патенти“ за мобилни комуникации, води до злоупотреба с господстващо положение, забранено от антитръстовите правила на ЕС. На базата на предявените твърдения за извършено нарушение Самсунг предложи поемане на ангажименти на основание чл. 9 от Регламент №1/2003, които Комисията прие и одобри.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.