КЗК отмени класирането в в обществена поръчка на Агенция Митници

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Агенция „Митници” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обслужване на общата кореспонденция на Агенция ”Митници” и териториалните й поделения чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на ЗПУ”.

КЗК счита за основателно твърдението на жалбоподателя в производството „Стар пост“ ООД, че незаконосъобразно е отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка поради неизпълнение на минимално изискване, поставено от възложителя.

В случая оценителната комисия е допуснала нарушение на процедурните правила, като не е дала възможност на участника да отстрани несъответствие в документацията си от плик 1 в установения от закона срок. Налице е непредставяне на договор за наем на офис от страна на „Стар пост“ ООД, което не може да бъде основание за отстраняване на участника, тъй като изискване за представяне на подобно доказателство не е посочено нито в документацията за участие, нито от оценителната комисия в писмото за искане на разяснения по реда на ЗОП.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от Плик 1 при спазване на указанията в мотивите на решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.