КЗК отмени класирането в обществена поръчка на община Марица

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Марица, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Трилистник, община Марица, област Пловдив”.
Проучването по преписката установи, че комисията за провеждане на процедурата не е отразила работата си според нормативните изисквания, което е довело да липсата на прозрачност при оценяването. Комисията не е изложила кратко описание на предложенията на участниците по трите подпоказателя – Технологична последователност на строителните процеси, Линеен график и график за разпределение на работната ръка и Управление на риска. Не става ясно какво съдържат техническите предложения на участниците, както и кои аспекти от офертите са мотивирали помощния орган да постави конкретна оценка.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.