КЗК отмени класирането в обществена поръчка на НЗОК

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на Националната здравноосигурителна каса за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на софтуерни продукти с право на ползване и софтуерна осигуровка, и подновяване на софтуерната осигуровка за придобити лицензи на продукти на Майкрософт, и услуги за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”.
Производството установи, че оценителната комисия е отстранила незаконосъобразно от процедурата жалбоподателя „Акт Софт“ АД, като неправилно е приела, че техническото предложение на участника в частта по т. 1 не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците от плик № 2 на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.