КЗК отмени класирането в обществена поръчка на пловдивска болница

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазване на имуществото в База ІІ на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66“.
Проучването по преписката установи, че членовете на комисията за провеждане на процедурата не притежават необходимата професионална квалификация с оглед предмета и сложността на обществената поръчка.
Констатираният порок представлява съществено нарушение на императивните разпоредби на ЗОП, а установената незаконосъобразност на състава на комисията води до опорочаване на всички извършени от нея действия, както и на решението за класиране, мотивирано с протоколите от дейността на помощния орган.

КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.