КЗК е домакин на петата среща на Софийския форум по конкуренция

Спряха обществената поръчка за винетките

На 13 и 14 ноември 2014 г. Комисията за защита на конкуренцията е домакин на петата поред среща на Софийския форум по конкуренция (СФК), който обединява органите по конкуренция от балканския регион.

На форума присъстват представители на националните антитръстови регулатори на Германия, Австрия, Ирландия, САЩ, Япония, Южна Корея и много други.

СФК е създаден през 2012 г. като съвместна инициатива на КЗК и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). Идеята цели да задълбочи сътрудничеството между органите по конкуренция от балканския регион, като по този начин постигне единно и непротиворечиво прилагане на правилата по конкуренция. Форумът има за задача да подпомогне страните от региона при приемането и прилагането на законодателството по конкуренция в съответствие с най-високите европейски и световни стандарти, както и да увеличи ползите за техните общества от добре функциониращите пазари.

Петата среща на СФК е посветена на проблематиката на антитръстовата процедура „Проверка на място“. Вторият ден на форума ще отдели специално внимание на въпросите, свързани с политиката на конкуренция и защитата на потребителите и взаимодействието между ведомствата по конкуренция и защита на потребителите. Ще бъдат представени насоките на ООН за защита на потребителите.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.