НЕК има близо 3 млрд. лева дългове

Натрупаните задължения от НЕК за периода 2010-2014 г. са 2,9 млрд. лв. Това съобщи на пресконференция председателят на ДКЕВР Боян Боев.

В момента невъзстановени разходи, свързани с дейността “обществена доставка на електрическа енергия”, са в размер на 1,5 млрд. лева, информира Боев. Инвестиционните разходи на НЕК са 1,4 млрд. лв., от които 694 млн. лв. са от проекта за изграждане на хидровъзела “Цанков камък” и 784 млн. лв. – от проекта АЕЦ “Белене”.

За периода 2010-2014 г. задълженията на НЕК ЕАД от инвестиционна дейност са натрупани основни от два големи инвестиционни обекта с национално значение – хидровъзел „Цанков камък” – 694 млн. лева и АЕЦ „Белене” – 784 млн. лева. Задълженията от инвестиционната дейност на НЕК по хидровъзел „Цанков камък” и АЕЦ „Белене” не са свързани с лицензионната дейност на дружеството и затова не подлежат на компенсация чрез цената, по която дружеството продава електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества. Подобни разходи не са признати от комисията досега.

За периода 2010-2014 г. невъзстановените разходи на НЕК, свързани с дейността „обществена доставка на електрическа енергия”, са натрупани от задължения, свързани с разходи за покупка на енергия от ВЕИ – 720 млн. лева; разходи по дългосрочните договори с американските централи – 382 млн. лева; разходи, свързани с експлоатацията на ПАВЕЦ „Чаира” – 392 млн. лева.

Боев обясни още, че задълженията от дейността „обществена доставка на електрическа енергия” подлежат на компенсиране в бъдещи периоди чрез цената, по която дружеството продава електрическа енергия на крайните снабдители и електроразпределителни дружества, като бъде определен подходящ механизъм, недопускащ рязко увеличение на цената за крайните потребители.

Според структурата на натрупаните задължения на НЕК за периода 2010-2014 г. инвестиционните разходи за „Цанков камък” са 694 млн. лева. Невъзстановени разходи за закупена енергия от ВЕИ проиводители са в размер на 720 млн. лева. Инвестиционните разходи за АЕЦ „Белене” са 784 млн. лева, а невъзстановените разходи по дългосрочни договор – 382 млн. лева. Невъзстановените разходи за ПАВЕЦ при работа в помпен режим за 2010-2013 г. са 392 млн. лева.

Общо 381 713 лева са разходите на НЕК по дългосрочни договори с „Ей И ЕС Марица Изток 1” и „Контур Марица Изток 3”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.