ДКЕВР с право да променя цените на тока на три месеца

Занапред ДКЕВР ще има право да променя цените на електроенергията на всеки три месеца. Това се предвижда в приетите днес на първо четене изменения и допълнения в
Закона за енергетиката, внесени от депутати от Коалиция за България.
Премахва се таксата за повторно включване на тока в случай на прекъсване на снабдяването заради неплатени сметки, предвиждат гласуваните промени.
Когато сметката за електрическа енергия е с над 50% по-висока от средната за период от шест месеца назад, клиентът ще има право да оспори сметката и да не я плати, докато не бъде разгледано възражението му, е друго изменение в закона.
Като цяло идеята на промените е да бъдат защитени потребителите. Така например, при нарушаване на условията за качество и надеждност на електроснабдяването за период по-дълъг от 1/3 от един календарен месец, клиентът няма да дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец.
Разпределителното предприятие ще дължи обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди, например за повредени или унищожени от токов удар електроуреди.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.